top of page

Acerca de

Szkolimy, jak zwiększając swoją siłę psychiczną i fizyczną można wykorzystać w pełni własny potencjał i odnaleźć wewnętrzną motywację do skutecznych działań i satysfakcjonującego życia. Wszyscy mamy wewnętrzną moc, którą pomagamy odbudować w trakcie prowadzonych przez nas autorskich warsztatów grupowych.  

"Projekt KinG" - zapanuj nad własnym życiem!. 
więcej informacji na stronie www.projektking.pl

Od ponad 10 lat prowadzone są indywidualne i grupowe szkolenia dla pracowników firm i osób indywidualnych.
Każdego roku przeprowadzamy około 1000 godzin z indywidualnymi uczestnikami a w warsztatach wzięło udział już ponad 4000 osób.


Uczestnicy naszych szkoleń "Projekt KinG":

- Zdobywają umiejętność redukowania stresu i optymalnego zarządzania emocjami .
- Podnoszą jakość kompetencji negocjacyjnych oraz wystąpień na zebraniach zespołowych, konferencjach telefonicznych i online, webinarach, prezentacjach itp.
- Dowiadują się jak w pełni wykorzystywać potencjał mowy ciała i głosu w sposób świadomy, tak by wypadać w pełni profesjonalnie.
- Zwiększają pewność siebie, wierzą w skuteczność swoich działań i zaczynają wykorzystywać w pełni swoje możliwości.
- Zdobywają wiedzę na własny temat (mocne i słabe strony). 
- Odnajdują motywację do rozwoju - autoprezentacja, siła fizyczna oraz mentalność.
- Integrują się i lepiej poznają zespół.

​•Formę i czas trwania szkolenia dostosowujemy do potrzeb zainteresowanych
•Koszt szkolenia zależy od czasu trwania i miejsca i jest ustalany indywidualnie
•Optymalna liczba uczestników szkolenia 10-50

CHCESZ ZORGANIZOWAĆ GRUPOWE WARSZTATY W DOWOLNYM MIEJSCU I TERMINIE?
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! - USTALIMY SZCZEGÓŁY.

projekt_king_banner_20220503-110445.png
bottom of page