top of page
IMG_2617.JPG

        Projekt KinG

Inwestycja w siebie, to najlepsza inwestycja.

"Projekt KinG" - motywacja i rozwój.

Jesteśmy twórcami "Projektu KinG". Szkolimy, jak zwiększając swoją siłę psychiczną i fizyczną można wykorzystać w pełni własny potencjał i odnaleźć wewnętrzną motywację do skutecznych działań i satysfakcjonującego życia. Wszyscy mamy wewnętrzną moc, którą pomagamy odbudować w trakcie prowadzonych przez nas autorskich warsztatów grupowych oraz coachingów i mentoringów indywidualnych.

Oferujemy:

  • Coaching i Mentoring indywidualne

  • Warsztaty grupowe dla osób prywatnych oraz pracowników firm, w tym również szkolenia podczas konferencji lub innych wydarzeń.

Od ponad 10 lat prowadzone są indywidualne i grupowe szkolenia dla pracowników firm i osób indywidualnych.

Każdego roku przeprowadzamy około 1000 godzin z indywidualnymi uczestnikami a w warsztatach wzięło udział już ponad 4000 osób.

 

 

 

Uczestnicy naszych szkoleń "Projekt KinG":

  • Zdobywają umiejętność redukowania stresu i optymalnego zarządzania emocjami .

  • Podnoszą jakość kompetencji negocjacyjnych oraz wystąpień na zebraniach zespołowych, konferencjach telefonicznych i online, webinarach, prezentacjach itp.

  • Dowiadują się jak w pełni wykorzystywać potencjał mowy ciała i głosu w sposób świadomy, tak by wypadać w pełni profesjonalnie.

  • Zwiększają pewność siebie, wierzą w skuteczność swoich działań i zaczynają wykorzystywać w pełni swoje możliwości.

  • Zdobywają wiedzę na własny temat (mocne i słabe strony). 

  • Odnajdują motywację do rozwoju - autoprezentacja, siła fizyczna oraz mentalność.

  • Integrują się i lepiej poznają zespół.


medytacja

e-mail:   Gegonius:   biuro@gegonius.pl

               KinGa:         info@wokalistyka.pl

tel:         503-665-073

Formularz kontaktowy:

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page